ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Βασικές αρχές της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας

 • Δίνει έμφαση στο τι σκέφτονται τα άτομα και πως αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους
 • Είναι βραχείας διάρκειας
 • Είναι μια συνεργατική προσπάθεια μεταξύ ψυχολόγου και πελάτη, γι’αυτό και η καλή θεραπευτική σχέση είναι πρωταρχικής σημασίας
 • Βασίζεται στην αρχή “εγώ και εσύ θα συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα”
 • Είναι δομημένη και επικεντρώνεται στο πρόβλημα του πελάτη
 • Χρησιμοποιεί κατά βάση τη σωκρατική μέθοδο
 • Δίνει έμφαση στις σκέψεις, τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα του πελάτη
 • Θέτει συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι αποφασίζονται από κοινού μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου
 • Θεωρεί την εργασία για το σπίτι σημαντικό παράγοντα της θεραπείας
 • Θεωρεί ότι ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για την πορεία της ψυχοθεραπείας

Βασικός πυρήνας της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας

 1. Ο τρόπος σκέψης μας επηρεάζει τη συμπεριφορά μας
 2. Ο τρόπος σκέψης μας μπορεί να μεταβληθεί και να ελεγχθεί
 3. Οι επιθυμητές αλλαγές στη συμπεριφορά μας μπορούν να επηρεαστούν από τις αλλαγές στον τρόπο σκέψης μας

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://mariannaharlafti.gr/wp-trackback.php?p=76

Comments are closed.