Η αίσθηση του άγχους βιώνεται πολύ συχνά σχεδόν από όλους τους ανθρώπους. Χαρακτηρίζεται από μία διάχυτη και δυσάρεστη αίσθηση αβεβαιότητας και συνοδεύεται από μία σειρά σωματικών συμπτωμάτων (εφίδρωση, ταχυκαρδία, κεφαλαλγίες, δύσπνοια,  στομαχική δυσφορία, ζάλη, μυϊκοί πόνοι, ανησυχία).

Το άγχος περιγράφεται ως μία παγκοσμίως γνωστή εμπειρία η οποία λειτουργεί ως προειδοποιητικός μηχανισμός που μας προετοιμάζει για να αντιμετωπίσουμε ένα απειλητικό ερέθισμα. Βέβαια, όταν το άγχος γίνεται υπερβολικό ή παρουσιάζεται σε καταστάσεις που δεν φαίνεται να ενέχουν αντικειμενικό κίνδυνο ή απειλή, τότε το άτομο δυσλειτουργεί και στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται βοήθεια.

Ο στόχος της θεραπείας των διαταραχών άγχους είναι να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να αναγνωρίσει τον δυσλειτουργικό τρόπο σκέψης του, να τον αντικαταστήσει με έναν πιο λειτουργικό, πιο ρεαλιστικό τρόπο σκέψης και παράλληλα να τον εφοδιάσει με στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, ώστε να αντιδρά πιο αποτελεσματικά σε στρεσογόνα γεγονότα και καταστάσεις.