ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Αιώνες τώρα, ποιητές και συγγραφείς έχουν προσπαθήσει να περιγράψουν με γλαφυρό τρόπο την υπέρμετρη θλίψη που στον αιώνα μας ονομάζεται κατάθλιψη. Η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο συμπτωμάτων που οφείλονται…

0 Comments