Υπηρεσίες

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
& ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχω στο γραφείο είναι η Συμβουλευτική, η Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία και η Θεραπεία Σχημάτων.

Τι είναι η Συμβουλευτική

Είναι η παροχή συμβουλών και εναλλακτικών προς τον θεραπευόμενο, ώστε να ανακουφιστεί από τον ψυχικό πόνο, να επιλύσει τις κρίσεις που αντιμετωπίζει και να αυξήσει την ικανότητα του να λύνει προβλήματα και να παίρνει αποφάσεις. Με λίγα λόγια, είναι η βοήθεια για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που όλοι οι άνθρωποι συναντάμε στην πορεία του κύκλου της ζωής μας (η διάλυση μιας σχέσης, η αλλαγή επαγγέλματος, η απώλεια, ο θάνατος, η απόλυση από την εργασία, η ασθένεια, το στρες).

Τι είναι η Ψυχοθεραπεία

Είναι η λεκτική επικοινωνία μεταξύ θεραπευόμενου και ψυχοθεραπευτή, με σκοπό τη διάγνωση και τη θεραπεία των προβλημάτων συμπεριφοράς και των ψυχικών διαταραχών.

Γνωσιακή - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Ως Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία μπορούμε να ορίσουμε το σύνολο των θεραπευτικών τεχνικών οι οποίες στοχεύουν στην τροποποίηση της δυσλειτουργικής συμπεριφοράς και των εσωτερικών διεργασιών του ατόμου (σκέψεις, συναισθήματα, πεποιθήσεις, αντιλήψεις, προσδοκίες).

Θεραπεία Σχημάτων

Η Θεραπεία Σχημάτων αποτελεί ένα συνδυαστικό μοντέλο ψυχοθεραπείας, το οποίο σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση θεραπευόμενων με χρόνιες συναισθηματικές δυσκολίες.

Εξειδικευμένες Θεραπείες

Κατάθλιψη

Αιώνες τώρα, ποιητές και συγγραφείς έχουν προσπαθήσει να περιγράψουν με γλαφυρό τρόπο την υπέρμετρη θλίψη που στον αιώνα μας ονομάζεται κατάθλιψη.

Άγχος

Η αίσθηση του άγχους βιώνεται πολύ συχνά σχεδόν από όλους τους ανθρώπους. Χαρακτηρίζεται από μία διάχυτη και δυσάρεστη αίσθηση αβεβαιότητας και συνοδεύεται από μία σειρά σωματικών συμπτωμάτων.